Lediga jobb som Kontorschef, offentlig förvaltning i Vänersborg

Se lediga jobb som Kontorschef, offentlig förvaltning i Vänersborg. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Vänersborg som finns hos arbetsgivaren.

Funktionschef till enheten för naturärenden

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag.... Visa mer
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
På Naturavdelningen är vi ca 115 medarbetare fördelade på fyra enheter. Tillsammans arbetar vi för biologisk mångfald, främjande av friluftsliv, säkerställande av naturområden och god hushållning med naturresurser.

Enheten för Naturärenden består av närmare 30 medarbetare, stationerade på tre orter. Enheten för naturärenden har ett uppdrag att hantera frågor om tillstånd, dispenser och tillsyn inom naturvårdsområdet. Det handlar om såväl förebyggande rådgivning till kommuner, organisationer och allmänhet via tex webb, telefon och massmedia som handläggning av egna ärenden och deltagande i andra avdelningars ärenden. Enheten arbetar också med några projekt som tex projektledning inom Miljösamverkan Sverige och klimatanpassning.

Enheten för Naturärenden har precis genomfört en organisationsförändring genom att inrätta två funktioner på enheten. Funktionerna heter Naturärenden Projekt och Naturärenden Prövning och tillsyn. Beslutet innebär att enheten fortfarande kommer hållas samman som en enhet med gemensamma verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar men att vardera funktionen leds av var sin chef. Funktionschefen för Naturärenden - Projekt är också enhetschef för enheten för Naturärenden. Denna annons avser funktionschefstjänsten för Naturärenden Prövning och tillsyn. Syftet med organisationsförändringen har varit att stärka upp chefskapaciteten då enheten vuxit över tid.


Arbetsuppgifter:
• Stötta och utveckla medarbetarna i deras uppdrag
• Ansvara för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet inom funktionen
• Samverka med enhetschefen i planering, utveckling och uppföljning av verksamheten
• Ansvara för funktionens dialog och samverkan inom enheten, tillsammans med övriga verksamheter inom Länsstyrelsen och med externa aktörer
• Du kommer att ha personalansvar för ca 10-15 medarbetare som är placerade på tre orter
Du får själv välja vilken placeringsort du vill ha, din placeringsort kan vara antingen i Mariestad, Vänersborg eller Göteborg. Resor ingår i tjänsten. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.


KVALIFIKATIONER
Våra förväntningar på dig:
Vi söker dig som har en relevant universitet/högskoleutbildning inom tex naturvård eller annan erfarenhet och utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har aktuell chefserfarenhet eller erfarenhet av arbetsledande uppdrag där du driver och utvecklar såväl verksamhet som medarbetare och också har ett budgetansvar. Du är van vid att arbeta med arbetsmiljöfrågor och gör det på ett idérikt och engagerat sätt. Du är insatt i prövning och tillsyn inom naturvårdsområdet och är van vid myndighetsutövning. Du har en god förmåga att arbeta med digitala arbetssätt och har goda datakunskaper inom Office-paketet.

Du är en lyhörd och tydlig samt kommunikativ ledare med förmåga att inspirera och entusiasmera. Ditt fokus bör vara att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och driva verksamheten framåt. Du har förmågan att kommunicera ut ditt budskap på ett tydligt och lättförståeligt sätt såväl i tal som i skrift. Du skapar förtroendefulla relationer där hög grad av intern och extern samverkan utgör grunden i ditt arbetssätt. Du har en god analytisk förmåga, ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att ta beslut. Eftersom tjänsten innebär ett nära samarbete med enhetschefen behöver du ha lätt för att samarbeta med andra.

För att lyckas i uppdraget behöver du även vara strukturerad och ha ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och prioriterar samt genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.

Du är utvecklingsinriktad och målinriktad samt har förmågan att stundtals hantera en hög arbetsbelastning. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du är en positiv och utåtriktad person som bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Avdelningschef Hållbar utveckling

Vi söker dig som älskar att driva utveckling! Våra utmaningar i välfärden är stora och spännande. Du ansvarar för att tillsammans med ditt kompetenta team och kommunstyrelseförvaltigens ledningsgrupp driva processer och modeller som ska leda oss in i framtiden. Om arbetsplatsen Vår vision - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet gäller både vårt geografiska område och för vår kommunorganisation. I våra verksamheter har vi Vänersmedborgarens bäs... Visa mer
Vi söker dig som älskar att driva utveckling! Våra utmaningar i välfärden är stora och spännande.

Du ansvarar för att tillsammans med ditt kompetenta team och kommunstyrelseförvaltigens ledningsgrupp driva processer och modeller som ska leda oss in i framtiden.

Om arbetsplatsen
Vår vision - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet gäller både vårt geografiska område och för vår kommunorganisation. I våra verksamheter har vi Vänersmedborgarens bästa för ögonen och hos oss erbjuds du som anställd spännande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Nu när Eva ska fortsätta sin utveckling i en ny roll som pensionär söker vi hennes efterträdare. 

Arbetsuppgifter

I denna roll leder och samordnar du strategiskt utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Avdelningen med 17 medledare arbetar kommun- och verksamhetsövergripande där uppdraget utgår från FN:s globala mål kring hållbar utveckling, Agenda 2030, med särskilt fokus på ekologisk och social hållbarhet. Uppdraget fokuserar också på kommunfullmäktiges inriktningsmål som rör kvalitet och god medborgarservice.

Inom avdelningen leds och samordnas kommunens arbete med internationellt arbete, central intern och extern kommunikation, social inkludering, folkhälsa, drogförebyggande verksamhet, miljö- och energiarbete, konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning. Utvecklingsfrågorna är starkt kopplade till politiska vägval och som chef ansvarar du för att koordinera strategiskt arbete från politiska forum som Rådet för hälsa och social hållbarhet, Arbetsmarknadsforum, Funktionshinderrådet, Styrgrupp för strategisk samhällsutveckling, Styrgrupp för agenda 2030 samt Konsumentutskottet.

I avdelningens uppdrag ingår att omvärldsbevaka, identifiera möjligheter samt söka synergieffekter i vår kommunorganisation som bidrar till effektivitet. Det är viktigt att du har kunskap och stor förståelse för innovativa arbetssätt och verksamhetsutveckling genom digital transformation. Du kommer att jobba nära näringslivsavdelningen och våra olika förvaltningar i många frågor. Tjänsten är direkt underställd kommundirektören.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskola/universitetsutbildning, med fördel ledarskapsutbildning. Utöver det har du flerårig erfarenhet av chefsuppdrag med likartad verksamhetsinriktning såsom kvalitetsutveckling, styrning och ledning och strategiskt samhällsorienterat utvecklingsarbete. Du har erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation och är väl förtrogen med offentliga processer. Dessutom har du förmåga och intresse av verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Du är en ledare med ett coachande förhållningssätt och tillitsbaserat ledarskap som kan skapa förutsättningar som tar tillvara medarbetares kompetens och kreativitet. I ditt arbete är helheten viktigare än detaljerna och din samarbetsförmåga är central för vår framgång tillsammans.  Genom din centrala roll i många forum och närverk besitter du både initiativförmåga och diplomati. Vi tror att du är en fena på föredragningar, är tydlig och har god pedagogisk förmåga. Du delar våra ledarskapsvärderingar; modig, kommunikativ och hållbar samt vårt synsätt att vi blir starkare tillsammans genom att utveckla medledarskap. Rollen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. 

Om rekryteringen
Vi vill vara transparenta med hur vår rekrytering ser ut så du får en möjlighet att förbereda dig men också för att du ska få lite framförhållning för de olika delmomenten i urvalsprocessen. Har du särskilda behov hör av dig till oss i god tid så vi kan ge dig likvärdiga förutsättningar att ta dig igenom rekryteringens olika steg. Här beskriver vi våra olika urvalsmetoder och viktiga datum att hålla koll på:

Testning
I den här rekryteringen kommer vi använda tester som en del i urvalsarbetet. Samtliga sökanden som uppfyller grundkraven för tjänsten kommer få genomföra tester i syfte att vi ska kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt. Testen mäter arbetsrelaterat beteende och färdigheter vi bedömer är av vikt för tjänsten. Om du är aktuell för testning kommer du få en länk samt instruktioner skickat till den epost du anger i din ansökan under vecka 1. Testen tar ca 30 minuter sammanlagt att genomföra och vi vill att du gör dem mellan den 5-9 januari.

Arbetsprov, presentation av uppgift
Om du går vidare från testningen kommer du att få presentera en uppgift för oss under en digital träff på 20 minuter. Dessa tillfällen kommer bokas in den 10 januari för genomförande någon gång under 12-14 januari. Den uppgift du i så fall kommer få presentera och vi vill att du förbereder dig inför är följande:

Vi vill att du håller en presentation för oss där du utvecklar dina tankar kring ledarskap och där du beskriver på vilket sätt du utvecklar och entusiasmerar medarbetare och grupper.

Vi vill också att du berättar om ett riktigt bra arbetssätt du varit ansvarig för eller delaktig i – varför blev det så och vilka var framgångsfaktorerna?

Använd gärna bilder, referenser, skisser och processflöden i din presentation. Din presentation får ta max 20 minuter.

Intervju
Om du går vidare till intervju planeras de under vecka 3-5. Intervjun kommer genomföras på plats i kommunhuset i Vänersborg.  

Övrigt

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet


Olika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.


Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? http://introduktion.vanersborg.se/ genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.


Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida https://www.vanersborg.se/jobb.

Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-vanersborgs-kommun/fackliga-organisationer.html

Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Visa mindre

Chef inom Geodata, Vänersborg

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang. För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunde... Visa mer
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.

För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef på Lantmäteriet förväntas du driva förändringar genom att skapa förutsättningar för delaktighet och en god dialog. Du förväntas uppnå resultat genom att vara tydlig i arbetsgivarrollen i kombination med att skapa förtroende och tillit till andra.

För att kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dig får du som chef på Lantmäteriet ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Utöver det erbjuder vi dig det stöd du behöver inom områden som till exempel ekonomi, HR och kommunikation.

Gruppen består idag av elva medarbetare. Vi är ett gott gäng med mycket framåtanda och med en stor kunskapsbredd inom våra arbetsområden. Vi arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete enligt en modell för resultatorienterad styrning där du som ledare tillsammans med medarbetarna arbetar för att ständigt förbättra verksamheten.

På kontoret i Vänersborg finns ca 40 medarbetare fördelade på 3 grupper/funktioner.

Som gruppchef leder du och ansvarar för gruppens verksamhet och ekonomi. I rollen har du personal- och arbetsmiljöansvar, vilket innebär att du bland annat har ansvar för funktionens medarbetare och deras kompetensutveckling. Du genomför medarbetar-, löne- och uppföljningssamtal och har ansvar för att dina medarbetare har en god arbetsmiljö.

Som gruppchef har du även det nationella ansvaret för registrering av andra myndigheters beslut i fastighetsregistrets allmänna del. I arbetet ingår samverkan med andra myndigheter för att tillsammans utveckla verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och ledarerfarenhet som chef med personalansvar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av fastighetsinformation och fastighetsregistret.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är stabil och personligt mogen. Du skapar förtroende genom att vara trygg och ansvarstagande. För tjänsten är det viktigt att du har ett helhetsperspektiv och förstår den egna verksamhetens del i helheten. Du är en tydlig arbetsgivarrepresentant och representerar Lantmäteriet såväl internt som externt.

Ditt ledarskap utmärks av att du anpassar dig och din kommunikation efter person och situation, i syfte att skapa ett tryggt samtalsklimat och uppmuntra alla att delta. Du har förmåga att skapa engagemang och entusiasm genom att involvera andra och bygger tillitsfulla relationer.

För att medarbetarna i din verksamhet ska kunna bidra och utvecklas har du som ledare en viktig roll att skapa förutsättningar, ge stöd och aktivt arbeta med uppföljning. Som person är du nyfiken, öppen och intresserad av att utveckla och anpassa verksamheten utifrån rådande och kommande förutsättningar. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du kommer arbeta i en lärande organisation där såväl chefer som medarbetare ständigt utvecklas med fokus på vardagslärande.

Tjänsten hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i samband med anställning.

ÖVRIGT
På Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Genom att arbeta med jämställdhet och mångfald som självklara delar av verksamheten skapar vi en inkluderande kultur där olikheter är en av våra framgångsfaktorer. I vårt medarbetarskap ingår det att alla medarbetare agerar utifrån vår värdegrund: service, öppenhet och handlingskraft.

Hos oss har du möjlighet att utföra arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Det är verksamheten och gällande regelverk som styr. Vi kallar det den hybrida arbetsplatsen.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om tjänsten besvaras av de kontaktpersoner som anges i annonsen.

Urval sker löpande under ansökningstiden. Visa mindre

Chef inom Fastighetsbildning, Vänersborg

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang. Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en ... Visa mer
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.

Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.ARBETSUPPGIFTER
Som funktionschef leder du funktionens verksamhet och är ett stöd till medarbetarna i deras yrkesutövning och utveckling. Du har personalansvar och deltar operativt i funktionens dagliga produktion. Du ansvarar för produktionsplanering och uppföljning av funktionens mål, implementering av beslut och utveckling av processerna inom funktionen.

I arbetsuppgifterna ingår också t ex rekrytering av nya medarbetare i samarbete med överordnad chef och att hålla medarbetarsamtal och lönesamtal. I rollen ingår ett tydligt arbetsmiljöansvar samt externa kontakter med t ex kommuner och enskilda sakägare. Som funktionschef ingår du i ledningsgruppen för enheten. Arbetet innebär en del resande både inom enheten och till andra platser i landet.

För att kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dig får du som chef på Lantmäteriet ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Utöver det erbjuder vi dig det stöd du behöver inom områden som till exempel ekonomi, HR och kommunikation.

KVALIFIKATIONER
För att kunna ha verksamhetsansvar och leda utvecklingen genom att leda andra krävs flexibilitet, självinsikt och en god förståelse samt en förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen.

Vi söker dig som gillar att arbeta med att utveckla medarbetare som tycker att fastighetsbildning och arkivutredning är intressant och utvecklande.

Du har erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar samt har en utbildningsbakgrund med
t ex högskole- eller civilingenjörsexamen inom lantmäteri eller samhällsbyggnad, jurist- eller rättsvetarexamen alternativt en kandidatexamen på högskolenivå som bedöms relevant för verksamheten.

Det är meriterande med arbetslivserfarenhet inom fastighetsbildning eller mark- och exploatering samt om du har erfarenhet av att leda i förändring.
Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av arbete från offentlig sektor.

Du är en resultatorienterad och drivande person med ett intresse av att utveckla dig inom ledarskapsområdet.
Du har en mycket god kommunikativ förmåga och är intresserad av att coacha och få medarbetare att växa i sina yrkesroller genom god samarbetsförmåga och att skapa förtroende. Du har också en personlig mognad och gillar att jobba med förbättringar och samverkan.

B-körkort krävs för tjänsten.

ÖVRIGT


På Lantmäteriet förväntar vi oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och vi tar för givet att du delar vår uppfattning.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om tjänsten besvaras av de kontaktpersoner som anges i annonsen.

Urval sker löpande under ansökningstiden och intervjuer planeras att hållas i januari. Visa mindre

Biträdande projektledare, Vi-projektet. Visstid

Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara. Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor driver vi också olika ... Visa mer
Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara.

Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.Vi-projektet handlar om att unga kvinnor och män ska återerövra och äga sin framtid.

Deras livsresa är ofta kantad av misslyckanden i skolan med tappad själv­känsla, liten tro på framtiden och bristande tillit till samhället. Vi-projektet ska röja undan dessa hinder för att öppna vägen mot fullföljda studier eller ett riktigt jobb på arbetsmarknaden.

Vi-projektet bygger på samverkan mellan strategiska aktörer som kommunernas uppföljningsansvar, arbetsmarknadsenheter och vuxen­utbildningar, det är organisationer i civilsamhället som Rädda Barnen, delar av Västra Götalandsregionen som ger stöd till bättre psykisk hälsa och som har uppdrag att kraftsamla för fullföljda studier, det är Folkhögskole­förvaltningen som går in som projektägare och gör insatser genom regionens folkhögskolor.

Projektledare, biträdande projektledare, administrativ koordinator, ekonom, kommunikatör, special­pedagog och metodutvecklare anställs av Folkhögskoleförvaltningen och bildar tillsammans med delregionala projektledare samt metodutvecklare en projektgrupp om 12 personer. Därutöver finns det i projektet över 100 personer verksamma i kommunal verksamhet fördelade på motsvarande 55 heltidstjänster.

Arbetsuppgifter och beskrivning
Tillsammans arbetar Vi från förebyggande i grundskolan till fullföljda gymna­siestudier och Jobbspår med yrkesutbildning som ger rejäla chanser till riktiga jobb för unga vuxna. Ett gott bemötande och att bli sedd är hörnstenar för att stärka människor och ge dem förutsättningar för att ta tag i sin egen utveckling på väg mot att äga sin framtid. Det krävs ett gemensamt förhållningssätt, en samsyn om möten i ögonhöjd, tilltro till individens egna förmågor och ett värdegrundsbaserat ledarskap som bygger en kultur som gör medarbetare hållbara i sitt engagemang för att möta deltagare på ett sätt som ser styrkor och uppmuntrar de små framstegen. Vi-projektet använder modeller från näringsliv och civilsamhälles­organisationer som ligger i framkant för dessa arbetssätt.

Som biträdande projektledare är du dagligt stöd för projektledaren och avlastar i operativa frågor, därmed blir du insatt i helheten och kan kliva in i projektledarrollen vid sjukdom, semester och liknande situationer. Som biträdande projektledare är du även delprojektledare med eget ansvar för att koordinera ett omfattande utbud av insatser som görs av olika enheter inom Folkhögskoleförvalt­ningen.

Kvalifikationer
Som sökande till tjänsten som biträdande projektledare har du en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser vidare att du behöver ha flerårig erfarenhet av att ha arbetat med ledarskap, gärna i projektform. Erfarenhet av politiskt styrd organisation är också önskvärt tillsammans med kunskap om unga vuxna. Du behöver dessutom ha B-körkort.

Du trivs att arbeta tillsammans med andra, uttrycker en positiv attityd till arbete och handlar i enlighet med fattade beslut. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt är uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner, följer upp och håller tidsramar. Din administrativa förmåga, att strukturera, planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt är en av dina styrkor.

Villkor
Visstidsanställning april 2020-juni 2022, 100%. Tjänsten tillsätts under förutsättning att projektet beviljas av ESF-rådet.

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.


Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.


Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Visa mindre

Funktionschef till Länsstyrelsens Naturavdelning

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje da... Visa mer
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Vad vi kan erbjuda dig:

Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats med en mängd olika typer av uppdrag inom nästan alla samhällets områden. Här kommer du på en strategisk nivå vara med och utveckla såväl Naturavdelningens som myndighetens verksamhet och bidra i det viktiga och utmanande arbetet för det hållbara samhället. Du kommer till en arbetsplats med engagerade och kompetenta chefer och medarbetare, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi tror du kommer ha roligt och vi vet att du kommer att lära dig mycket och även själv utvecklas här på Länsstyrelsen.


ARBETSUPPGIFTER
Naturavdelningens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Naturförvaltningsenheten har ca 40 medarbetare som arbetar med förvaltningen av skyddade områden, åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), den lokala naturvårdssatsningen (LONA), miljöövervakning och miljömål. Vi har även samordningsuppdrag inom friluftsliv, invasiva arter och pollinering och Naturnära jobb. Enheten har medarbetare på fyra kontor i länet.

Enheten står inför en omorganisation där fyra funktioner ska bildas. Vi söker nu en funktionschef för Funktionen för naturvårdsåtgärder. I funktionens ansvar ingår ÅGP, LONA, fastighetsförvaltning, samordningen av uppdrag inom friluftsliv, invasiva arter, pollinering och Naturnära jobb.

Som chef på Länsstyrelsen skapar du genom ett hälsofrämjande ledarskap förutsättningar för ständiga förbättringar av såväl verksamhet som medarbetare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att;

• Stötta och utveckla medarbetarna i deras uppdrag
• Ansvara för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet inom funktionen
• Ansvara för funktionens dialog och samverkan inom enheten, tillsammans med övriga verksamheter inom Länsstyrelsen och med externa aktörer.
• Ingå i enhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetschef och övriga funktionschefer
• Du kommer att ha personalansvar för ca 10-12 medarbetare som är placerade på tre orter

Du får själv välja vilken placeringsort du vill ha, din placeringsort kan vara antingen i Mariestad, Vänersborg eller Göteborg. Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.


KVALIFIKATIONER
Våra förväntningar på dig:

Vi söker dig som har en universitet/högskoleutbildning inom något av följande områden; biologi, ekologi, naturvård, juridik, fastighetsförvaltning, friluftsliv eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har aktuell chefserfarenhet där du driver och utvecklar såväl verksamhet och medarbetare. Du har en god förmåga att arbeta med digitala arbetssätt och har goda datakunskaper inom Office-paketet.

Vi ser det som meriterande om du tidigare har chefserfarenhet inom offentlig förvaltning och har erfarenhet samt intresse för naturvårds- och friluftslivsfrågor.

Du är en lyhörd och tydlig samt kommunikativ ledare med förmåga att inspirera och entusiasmera. Du har förmågan att kommunicera ut ditt budskap på ett tydligt och lättförståeligt sätt såväl i tal som i skrift. Du skapar förtroendefulla relationer där hög grad av intern och extern samverkan utgör grunden i ditt arbetssätt. Du har en god analytisk förmåga, ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att ta beslut.

För att lyckas i uppdraget behöver du även vara strukturerad och ha ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och prioriterar samt genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.

Du är utvecklingsinriktad och målinriktad samt har förmågan att stundtals hantera en hög arbetsbelastning. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du är en positiv och utåtriktad person som bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Chef inom Fastighetsbildning, Vänersborg

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen. Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande oc... Visa mer
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.

Division Fastighetsbildning ansvarar för fastighetsbildning över hela landet och har kontor på cirka 50 orter.

Fastighetsbildningen i Vänersborg består av två funktioner och verksamhet med fastighetsbildning samt arkivutredning med 12-15 medarbetare i varje funktion. Funktionerna arbetar tätt ihop där funktionscheferna samarbetar i många frågor. Vi söker nu en ny funktionschef till en av dessa funktioner. I Vänersborg är Lantmäteriet Fastighetsbildning samlokaliserade med Lantmäteriet Geodata. Det ger oss möjlighet att tillsammans arbeta för att utveckla nya arbetsmetoder och att vi gemensamt drivs av vår vision LantmäteriETT.

ARBETSUPPGIFTER
Som funktionschef leder du funktionens verksamhet och är ett stöd till medarbetarna i deras yrkesutövning och utveckling. Du har personalansvar och deltar operativt i funktionens dagliga produktion. Du ansvarar för produktionsplanering och uppföljning av funktionens mål, implementering av beslut och utveckling av processerna inom funktionen.

I arbetsuppgifterna ingår också t. ex. rekrytering av nya medarbetare i samarbete med överordnad chef, att hålla medarbetarsamtal och lönesamtal. I rollen ingår ett tydligt arbetsmiljöansvar samt externa kontakter med t. ex. kommuner och enskilda sakägare.
Som funktionschef ingår du i ledningsgruppen för enheten. Arbetsuppgifterna innebär en del resande både inom enheten och till andra platser i landet.

För att kunna leva upp till de förväntningarna som ställs på dig får du som chef på Lantmäteriet ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Utöver det erbjuder vi dig det stöd du behöver inom områden som till exempel ekonomi, HR och kommunikation.

KVALIFIKATIONER
Som chef har du verksamhetsansvar och leder utveckling av verksamheten genom att leda andra. Det kräver flexibilitet, självinsikt och en god förståelse för andra samt en förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen.

Vi söker dig som gillar att arbeta med att utveckla medarbetare som tycker att fastighetsbildning och arkivutredning är intressant och utvecklande. Du har erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar samt någon av följande utbildningsbakgrunder:

• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom lantmäteri eller samhällsbyggnad
• Jurist- eller rättsvetarexamen eller affärsjuridisk utbildning på minst kandidatnivå
• Högskoleexamen som bedöms som relevant för verksamhet med tillägg av magisterexamen med inriktning mot mark- och miljörätt.

Det är meriterande med arbetserfarenhet inom fastighetsbildning eller mark- och exploatering samt om du har erfarenhet av att leda i förändring. Vi ser även positivt på arbetserfarenhet från offentlig sektor.

Du är en resultatorienterad och drivande person med ett intresse av att utveckla dig inom ledarskapsområdet. Du är uppmärksam på och har ett stort intresse för andra människor. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och är intresserad av att coacha och få medarbetare att växa i sina yrkesroller. Vidare har du en god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa förtroende samt att utveckla samarbete och relationer med andra. Du har också en personlig mognad och gillar att jobba med förbättringar, samverkan och utveckling och bidrar till att Lantmäteriets värdegrund präglar det dagliga agerandet inom funktionen. B-körkort krävs för tjänsten.

För arbetsuppgifterna krävs förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Kunskaper inom fler språk är meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
På Lantmäteriet förväntar vi oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och vi tar för givet att du delar vår uppfattning.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktperson som anges i annonsen. Visa mindre